Dagbesteding en re-integratie

Onze doelgroep bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel, autisme of minder begaafdheid. Ook hebben wij altijd plek voor een deelnemer met dementie.
Gewerkt wordt er naar gestelde doelen die voor iedereen op maat worden gesteld en zo aansluiten op de persoonlijke behoeften. Dit kan variëren tot het aanleren van vaardigheden tot het bieden van een veilige plek en alles daar tussen in.