Re-integratie en beschut werk

Als je uit de roulatie van het dagelijks leven raakt door wat voor soort omstandigheden dan ook is dat al lastig genoeg. Samen met ons maken we je klaar voor een nieuwe start in de maatschappij. We zorgen ervoor (op je eigen tempo) dat jouw weerbaarheid, kracht en capaciteit weer kan gaan groeien. Zo leer je op eigen benen te staan op de arbeidsmarkt.

Doelgroep beschut werk

Tot de doelgroep beschut werk behoren mensen die nog niet in een reguliere baan kunnen werken. Mensen die bij de Groene Stek aan de slag gaan zijn meestal:

  • mensen die van de buitenlucht en de natuur houden.
  • mensen die goed te been zijn
  • mensen met een verstandelijke beperking.
  • mensen met dementie.
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Actief verslaafden en mensen met agressie problemen nemen wij NIET op in de groep.